Was kostet ein Fotoshooting? Thumbnail

Was kostet ein Fotoshooting?